แนค ลอง
เม็ดฟู่ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ
  • มีตัวยา Acetylcysteine 600 มิลลิกรัม
  • รูปแบบเม็ดฟู่
  • บรรเทาอาการไอ ละลายเสมหะ
  • สะดวก วันละ 1 เม็ด
  • ผลิตจากเยอรมนี
แนค ลอง
เม็ดฟู่ละลายเสมหะ
บรรเทาอาการไอ
สลายอาการไอ ละลายเสมหะ ยาเม็ดชนิดฟู NAC long มี Acetylcysteine 600 mg. ช่วยบรรเทาอาการไอ และขับเสมหะ ละลายเม็ดฟู่ในน้ำครึ่งแก้ววันละ 1 เม็ด